سارا غلامی

    سارا غلامی

    خانم مهندس سارا غلامی دانشجوی دکتری معماری و عضو گروه طراحی شرکت معماری ویگرآرک هستند که با سابقه ای درخشان یکی از بهترین ها در این رشته اند.