خشایار غیاثی

    خشایار غیاثی

    جناب آقای خشایار غیاثی کارشناس معماری و عضو گروه طراحی شرکت معماری ویگرآرک هستند که با سابقه ای درخشان یکی از بهترین ها در این رشته اند.