تصاویر عالی

  درباره پروژه

  • Client

   موسسه

  • دسته

  • تاریخ شروع

   13 آبان 1396

  • تاریخ پایان

   13 آبان 1397

  • ارزش پروژه

   هزار میلیارد تومان

  • موقعیت

   ایران