تصاویر عالی

درباره پروژه

 • Client

  موسسه

 • دسته

 • تاریخ شروع

  13 آبان 1396

 • تاریخ پایان

  13 آبان 1397

 • ارزش پروژه

  هزار میلیارد تومان

 • موقعیت

  ایران