شما میتوانید رزومه خود را به ایمیل vigor@mazyar.org ارسال کنید تا در صورت نیاز به مهارت شما در پروژه های جاری و یا آتی با شما تماس گرفته شود.