معمولا هزینه طراحی بر اساس متراژ زیر بنا میباشد ولی کلا هر پروژه شرایط خاص خود را مبنی بر پیچیدگی و سادگی کار دارد و ممکن اسن در قیمت پیشنهادی اثر گذار باشد، پیشنهاد میشود با کارشناسان ما مشورت کنید.