معماری داخلی

    معماری داخلی به چه معناست ؟ معماری داخلی، طراحی مکانی است که با حدود ساختمانی تشکیل شده است. همین طور می تواند طراحی اولین طرح و نقشه برای به کار گیری، طراحی دوباره و مجدد برای ایجاد تحول در طرح، یا تغییر عقیده در مورد طرح و به کار گیری بر اساس نیاز هم باشد.

    تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی

    تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی

    مقدمه ای بر تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی! تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. کلیه اجسام و چیزهایی که در پیرامون ما قرار می گیرند به طریقی بر روح و روان ما اثر دارند. در جهان ما کلیه اجسام رنگی اند و رنگ‌ها توانایی عجیبی در