خشایار غیاثی

خشایار غیاثی

جناب آقای خشایار غیاثی کارشناس معماری و عضو گروه طراحی شرکت معماری ویگرآرک هستند که با سابقه ای درخشان یکی از بهترین ها در این رشته اند.