۷۵۹۸۱۱۷۵ (۲۱) ۹۸ +   Email: vigor@mazyar.org

شرکت معماری ویگر آرک یکی دیگر از زیرمجموعه های شرکت مشاوره و سرمایه گذاری مازیار میباشد که با همکاری گروهی از مهندسین خبره، نیروهای متخصص، جوان و کارآزموده در بخش معماری و اجرا در تهران پایه گذاری شده است .
این مجموعه با اتکا به تجربه و علم روز دنیای معماری که همواره به آن متعهد است مجری خاص ترین پروژه ها بوده است و همیشه سعی در ارایه بهترین کیفیت در زمینه اجرا و طراحی معماری و طراحی داخلی داشته است.
معماری هنر خلق ذهنیات شما و ترسیم و اجرای فضای مناسب و مطلوب است .
هنر معمار آن است که مطابق با بودجه و سلیقه مشتری، خود را تطبیق دهد و شرکت ویگر آرک به این مقوله پایبند است.
نقشه و مصالج ساخت پروژه با رعایت شرایط اقلیمی قرارگیری پروژه جزو مواردی است که همیشه آن را مد نظر قرار میدهیم تا بتوانیم آسیب به محیط اطراف را به حداقل برسانیم
ویگر آرک یکی از منظم ترین و دقیق ترین شرکتهای معماری میباشد، نیازی که بیش از پیش نیاز آن در جامعه احساس میشود.

Next Post